John Norlander

Den 17 februari 1943 bildades föreningen på initiativ av John Norlander
Avsikten var att genom arrangerandet av Barnensdagsfestligheter vid Kumlasjön generera kapital för byggandet av en kolloni anläggning. Redan 1946 var målet nått och föreningen kunde inviga anläggningen i Åsa, Halland. Anläggningen är numera känd som Kumlagården och ägs och drivs fortfarande i Kumla barnens dags-förenings regi.

Kumla BD är en ideell förening och kapital till såväl genomförandet av de årligen av föreningarna arrangerande kolloniveckorna liksom för underhålls- och driftkostnader kommer till stor del genom uthyrning av gården till, t.ex. olika föreningar, skolresor etc.
Årligen genomför Kumla BD två kolloperioder om vardera 10 dgr. Ansökan till kolloveckorna görs via blankett som delas ut till aktuella årsgrupper i kommunens skolor. Aktuell tid för ansökan meddelas i lokalpressen och via Kommunens hemsida.