Kontakt

Kumla Barnens dags förening

ordförande: Stefan Hollsten tfn 072-888 62 60

Kassör: Pia Kulhuset tfn 070-302 66 48